Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a rudvilag.hu weboldalon található termékek és szolgáltatások igénybevételére vonatkozik. Az oldal látogatója az oldal látogatásával egyidejűleg tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. A rudvilag.hu honlap a Rúdvilág Kft. tulajdonát képezi, az ott található valamennyi információ kizárólag a forrás megjelölésével másolható és terjeszthető. A honlap üzemeltetésére vonatkozó valamennyi adat elérhető a https://www.rudvilag.hu/impresszum oldalon.

A rudvilag.hu oldalon keresztül lehetőség van rúdfitnesz termékek és rúdfitnesz szolgáltatások megrendelésére, mely megrendelések teljesítésére az alábbi rendelkezések irányadók.

1. Megrendelés

A termékek / szolgáltatások megrendelése a rudvilag.hu honlapon keresztül leadott rendelések formájában történik, melyet a szolgáltató automatikus e-mail formájában igazol vissza. A további, fizetési tudnivalókat tartalmazó e-mailt a szolgáltató a beérkező rendelés áttekintése után, legkésőbb 2 munkanapon belül küldi meg a fogyasztó részére.

Jelen ÁSZF alá tartoznak azok a megrendelések is, melyeket a fogyasztó a rudvilag.hu webshopban forgalmazott termékekre vonatkozóan ad le, azonban az e-mailben érkezik az info@rudvilag.hu illetve a foglalas@rudvilag.hu címre, vagy a Rúdvilág és a Rúdvilág Stúdió Facebook / Instagram oldalára.

Azon termékek esetében, melyeket harmadik személyektől – készletezés nélkül – szerez be a szolgáltató, előfordulhat, hogy az adott termék a harmadik személynél időlegesen vagy végleg nem elérhető, így a termék szállítása késhet vagy lehetetlenné válhat. Erről a fogyasztót a tudomásszerzést követően haladéktalanul értesíti a szolgálató. A megrendeléssel egyidejűleg a fogyasztó a fenti tájékoztatást tudomásul veszi és elfogadja, megrendelését kifejezetten ennek az ismeretében adja le.

Amennyiben a termék a szolgáltató partnereinél nem elérhető, és az utalás már megtörtént, a fogyasztó döntése alapján

- másik terméket választhat,

- megvárhatja, amíg a termék újra készleten lesz (erről haladéktalanul tájékoztatja a szolgáltató),

- a már átutalt ellenértéke az utalási számlára haladéktalanul visszatérítésre kerül.

2. Fizetési módok

A megrendelt termékek / szolgáltatások árát elsősorban banki utalással lehet rendezni. Személyes átvétel esetén készpénzben történő fizetésre is van lehetőség. Utánvéttel történő rendelés esetén a fogyasztó köteles az ezzel kapcsolatosan felmerült többletköltségeket is megtéríteni a szolgáltató részére.

Banki átutalás adatai:

10403112-50527068-81511005 (Rúdvilág Kft.)

Forinton kívüli egyéb pénznemben történő utalás esetén a felek az utalás módjáról előzetesen egyeztetnek.

A beérkezett fizetéseket a szolgáltató csak a fogyasztó külön kérésére igazolja vissza, egyébként úgy tekinti, hogy a felek között a termék / szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés közöttük létrejött.

3. Szállítási feltételek

A rendelés kiszállítása a választott termékek árának a Rúdvilág Kft. bankszámláján történő jóváírását követően történik, az egyes termékeknél jelzett határidőben.

A termékek szállítása (a rudakat és a matracokat kivéve) a Magyar Posta Zrt. Illetve a FoxPost Zrt. által történik, ezen cégek aktuális díjszabásának megfelelően. A Magyar Posta Zrt.-nél a küldeményeket ajánlva adjuk fel. Ettől eltérő igényét a fogyasztó a megrendelése során köteles jelezni, és az esetleges árkülönbözetet ennek megfelelően megtéríteni. A fogyasztó FoxPost Zrt. által történő kézbesítés esetén választhat a címre vagy az áruházi FoxPost automatába történő kiszállítás között. A rudak és matracok szállítása a gyártó cég fuvarozó partnerein keresztül történik. Ezen cégek késedelmes teljesítéséből eredő károkért felelősséget nem vállalunk, ugyanakkor minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy a rendelések mielőbb célba érjenek.

Személyes átvétel a felek által megállapodott helyszínen és időpontban lehetséges, Budapesten. Amennyiben ennek teljesítése a szolgáltató részéről többletköltséggel jár, úgy annak összegét a fogyasztó köteles a szolgáltató részére megtéríteni.

4. Elállás

A fogyasztó az elállási jogát termék adásvételére irányuló szerződés esetén

a) a terméknek,

b) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

Az a) pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy a fentiekben meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

A fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a szolgáltató részére.

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a fentiekben meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

A szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését. 

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a szolgáltatónak.

Ha a fogyasztó jogszerűen eláll a távollevők között kötött szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli és csak a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

Jogszerű elállás esetén a szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a megrendelő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén mindaddig visszatarthatja a szolgáltató az előzőekben meghatározott összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, mint amilyen fizetési módot a fogyasztó igénybe vett, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

A szolgáltatót nem terheli felelősség a fogyasztó által megadott adatok pontatlanságából vagy helytelenségéből eredő teljesítési hibákért

5. Ruházati termékek cseréje méretprobléma miatt

A rudvilag.hu oldalon keresztült ruházati termékek cseréjére az esetben van lehetőség, ha a terméket még a fogyasztó nem használta, az tiszta és a címke is benne található. Mérethiány esetén a fogyasztó megvárhatja, míg a méretének megfelelő termék visszaérkezik, illetve érdekmúlás esetén kérheti a termék árának visszatérítését az eredeti utalási bankszámlára. Készpénzes vásárlás esetén a termék árát készpénzben térítjük vissza. A termék árát más okból nem utaljuk vissza, kizárólag, ha a termék hibás volt.

6. Hibás termékek cseréje

Hibás termék esetén a fogyasztó elsősorban a hibás termék cseréjére tarthat igényt. Amennyiben ez ésszerű határidőn belül nem megoldható, vagy az csak aránytalanul magas költségek mellett lenne lehetséges, úgy a fogyasztó jogosult másik terméket választani, illetve kérheti a termék árának visszatérítését az eredeti utalási bankszámlára. Készpénzes vásárlás esetén a termék árát készpénzben térítjük vissza.

7. Számlázás

A Rúdvilág Kft. a termék- és szolgáltatás értékesítésekről elektronikus számlát állít ki, melyet a fogyasztónak a megrendelés során megadott e-mail címére küld meg. Személyes átvétel esetén lehetőség van nyugta igénylésére is.

8. Vitarendezés és irányadó jog

Felek esetleges vitáikat elsősorban békés úton igyekeznek rendezni. Amennyiben az nem lehetséges, közvetítőhöz fordulnak, melynek költségeit egyenlő arányban előlegezik. Ennek sikertelensége esetén felek kikötik a Budapesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét.

A rudvilag.hu oldalon keresztül leadott rendelésekre a magyar jog irányadó.

Hatályos: 2018. július 10. napjától